Loading...

Ưu đãi

Chính sách chiết khấu/ ưu đãi của FSOURCE VIỆT NAM gửi tới:

- Khách hàng mới được giới thiệu tới FSOURCE VIỆT NAM qua các đối tác của chúng tôi những người đã biết, làm việc, sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

- Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trước đó.

- Khách hàng đăng ký các khóa huấn luyện theo nhóm.

Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ:

- Số điện thoại: 0856621528/ 0988621528

- Email: project@fsource.vn