Loading...

Bảo mật

Để trở thành một đối tác tin cậy, FSOURCE VIỆT NAM cam kết:

- Không bán, chia sẻ, trao đổi thông tin cá nhân/ giao dịch của khách hàng khi chưa được sự cho phép.

- Các thông tin cá nhân/ giao dịch của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng nội bộ & chỉ các bộ phận có liên quan mới được sử dụng thông tin này để phục vụ việc khai báo, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như cơ quan thuế, công an......